Factura Nº 25
Nº Liña Código Producto Prezo
Recargo
             1 34740987 Aletas CRESSI Gara Modular Carbon 240€
Axuste do calzante 3€
             2 48234284 Traxe OMER Camu 3d Compressed 120€
Axuste de cintura 10€
             3 83746723 Gafas OMER Alien Sea 20€
Troco por lentes graduadas 40€
             4 53216734 Boya BEUCHAT 12€
Producto orixinal 0€
          TOTAL FACTURA 445€